ครั้งที่ 70

วันที่ 10 พฤศจิกายน 

ไปพ่นยุงที่ ม. 6 บ้านที่เป็นไข้เลือดออกและมีบ่อน้ำ น้ำขัง 


<p></p><p>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)