บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่78 วันที่6 พฤศจิกายน 2560

วันนี้พวกเราได้นั่งทำงานกลุ่มของแต่ละโครงการอยูที่ศูนย์กันทั้งวันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)