บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่79 วันที่8 พฤศจิกายน 2560

วันนี้พวกเราได้ช่วยกันทำงานกลุ่มของตัวเอง


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)