ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ของการฝึกงานเวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ค่ะ

เวลาประมาณ 09.00 น. เราได้ช่วยป้ารัตน์แพ็คข้าวใส่ถุงเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปวางเรียงไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมไว้วางขายให้คณะดูงานได้ดูและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากค่ะ

เวลาประมาณ 10.58 น. เราได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองขุยเพื่อไปติดตามผลว่านักเรียนมีการคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามสัญลักษณ์ที่ติดไว้กับถังขยะได้อย่างถูกวิธีตามที่ได้มาบรรยายและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทีโรงเรียนบ้านหนองขุยและนำสื่อเกี่ยวกับการประกอบการบรรยายการคัดแยกขยะไปติดไว้ที่โรงอาหารของโรงเรียนบ้านหนองขุยเพื่อมอบเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุยค่ะ

เวลาประมาณ 11.30 น. เราได้นำป้ายชี้แจงราคาขยะไปติดไว้ที่หน้าสถาบันการเงินของตำบลหนองสาหร่ายซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนบ้านหนองขุยค่ะ


                  นำป้ายสื่อความรู้การคัดแยกขยะไปติดไว้ที่โรงอาหารของโรงเรียนบ้านหนองขุย


                         ถ่ายรูปร่วมกับผู้อำนวยการและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุย


          นำป้ายชี้แจงราคาขยะไปติดที่หน้าสถาบันการเงิน หมู่บ้านหนองขุย  ตำบลหนองสาหร่าย 


เวลาประมาณ 12.00 น. เราได้ก็เดินทางกลับมาทานข้าวกลางวันกันที่ศูนย์เมื่อทานข้าวเสร็จเราก็มาตัดต่อวีดีโอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้เสร็จค่ะ 

เวลาประมาณ 15.30 น.เราได้ช่วยกันแพ็คขนมและพริกแกงและเตรียมของที่จะไปเปิดบูทขายของที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในวันที่  9 พฤศจิกายน 2560 ในวันพรุ่งนี้ค่ะ และต้องเตรียมข้าวหอม 50 ถุง ขนมกล้วยฉาบ เผือกฉาบอย่างล่ะ 10 ถุง และยังมีพริกแกงที่เรานำใส่กระปุกไปวางขายด้วยค่ะ


                                ช่วยกันแพ็คขนมกล้วยฉาบ เผือกฉาบอย่างล่ะ 10 ถุง


                                                นำพริกแกงใส่กระปุกเพื่อไปตั้งบูธพรุ่งนี้


                                      สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปวางตั้งบูลวันพรุ้งนี้


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ<p></p><p>
</p>
<p></p>
<p></p><p>

</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)