ค่ายฤดูร้อนท้องถิ่นศึกษา

ในฐานะที่เราจะไปเป็นครูในอนาคตควรปลูกฝังให้ลูกศิษย์รักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ชี้ให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ของป่าและผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า

คุณครูดื้อ

ค่ายฤดูร้อนท้องถิ่นศึกษา  8-11 มีนาคม 2548 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี                

หลังจากที่เราสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2547 เสร็จ ท่านอาจารย์วิชิต ประสมปลื้ม ก็ได้เรียกพวกเราเหล่านักศึกษาทุนเข้าประชุมเพื่อเตรียมการเข้าค่ายฤดูร้อนที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง หลังจากการชี้แจงในรายละเอียดต่างๆ พวกเราก็ออกเดินทางจากคณะครุศาสตร์ในเช้าของวันที่ 8 มีนาคม 2548 พอไปถึงที่หมายคือที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองพวกเราก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์ของโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง หลังจากนั้นเราก็นำสัมภาระต่างๆ เก็บเข้าที่พักและเข้ารับฟังบรรยายพิเศษเรื่องครูชนบท โดยท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง ทั้งสองท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานและได้ให้ข้อคิดดีๆ หลายๆ อย่างในการเป็นครูชนบทแก่เหล่านักศึกษา เช่น การที่เราจะมาเป็นครูชนบทนั้น เราต้องมีความอดทนและความเสียสละ ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น ส่วนในช่วงเย็นพวกเราได้เตรียมสถานที่เพื่อทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน จากนั้นก็พักรับประทานอาหารเย็นและต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการที่พวกเราจัดขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม                

9 มีนาคม 2548 วันนี้พวกเราตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำสวนพฤกษศาสตร์ต่อ หลังจากที่รับประทานอาหารเช้าเสร็จ พวกเราก็เตรียมตัวเดินขึ้นภูจ้อมก้อมตามกำหนดการ โดยมีพี่ทหารคอยเป็นผู้นำทาง หลังจากกลับมาถึงพวกเราแต่ละคนล้วนเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ท่านอาจารย์จึงปล่อยให้พักแล้วจึงให้กลับมาฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สภาพและปัญหาของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งบรรยายโดยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน่วยที่ 3  ในการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้ทราบถึงความเป็นมาของอุทยานและสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน จากการรับฟังพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้น และในตอนท้ายท่านวิทยากรก็ได้ฝากแง่คิดให้กับพวกเราว่า ในฐานะที่เราจะไปเป็นครูในอนาคตควรปลูกฝังให้ลูกศิษย์รักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ชี้ให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ของป่าและผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า   หลังจากนั้นพวกเราก็พักรับประทานอาหารเย็นและต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการเหมือนกับคืนที่ผ่านมา                

10 มีนาคม 2548 หลังจากตื่นนอนในตอนเช้าและรับประทานอาหารเช้าเสร็จ โปรแกรมของเราในวันนี้คือการไปศึกษาสภาพหมู่บ้านริมโขงและไปร่วมสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำอมรวิสุทธาราม ในตอนแรกเรามุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านริมโขงก่อน ซึ่งหมู่บ้านที่เราไปศึกษาคือ บ้านคันท่าเกวียน หลังจากที่เดินสำรวจหมู่บ้านเราก็ได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน สภาพโดยทั่วไปที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนยังขาดแคลน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ หลายอย่าง และที่สำคัญคือยังขาดบุคลากร ครู ที่มีความรู้ความสามารถ ในการนี้เราก็ได้สอบถามครูที่ทำการสอนว่า มีปัญหาในการเรียนการสอนอะไรบ้าง ท่านก็ได้เล่าถึงปัญหาให้ฟังว่า สิ่งแรกเลยก็คือเรื่องขาดแคลนบุคลากร ครู ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีครูมาบรรจุที่นี่แต่ทนกับความลำบากไม่ไหวก็ได้ย้ายจากไปทุกวันนี้จึงเหลือครูประจำการอยู่เพียง 2 ท่าน นอกจากปัญหาขาดครูแล้วยังพบว่ายังขาดครูที่มีความรู้ในเฉพาะสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เหล่านี้เป็นต้น และปัญหาอีกอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังก็คือ การขาดแคลน สื่อ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก หลังจากนั้นท่านอาจารย์ได้อนุญาตให้พวกเราทดลองทำการสอน ซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะนอกจากเราจะได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้แล้วยังเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพครูไปในตัว ในตอนท้ายก่อนที่เราจะลากลับ ท่านอาจารย์ก็ได้ให้แง่คิดกับเราว่า การเป็นครูนั้นอย่าคิดเพียงแค่จบออกมาแล้วจะบรรจุอยู่แต่โรงเรียนในเมือง ให้มองโรงเรียนที่อยู่ในเขตชนบทบ้าง เพื่อที่จะให้การศึกษาของเด็กไทยเรามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและครูที่ดีนั้นจะต้องมี ความอดทน เสียสละและให้ความสำคัญกับเด็ก หลังจากที่เราออกจากโรงเรียนเราได้มาแวะสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำอมรวิสุทธารามและเดินทางกลับที่พัก                  

11 มีนาคม 2548 วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับจึงใช้เวลาไม่นานในการช่วยกันเก็บสถานที่และทำกิจกรรมในตอนเช้า แต่ภารกิจทุกอย่างของเราก็สำเร็จไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็น การเตรียมพื้นที่ทำสวนพฤกษศาสตร์หรืออีกหลายๆ อย่างที่เราได้ผ่านพ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้แฝงไว้ซึ่ง ความประทับใจ ความมีน้ำใจ ความสามัคคีและมิตรภาพของพวกเราเหล่านักศึกษาทุน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจจะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ขอให้ความทรงจำเหล่านี้จงอยู่ในใจของเพื่อนๆ ทุกคนตลอดไป       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#การเดินทาง

หมายเลขบันทึก: 64079, เขียน: 29 Nov 2006 @ 10:35 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)