เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ครูควรทำเช่นไรถึงจะดึงดูดให้นักเรียนมีใจรักในการเรียนวิชานี้