การจัดการองค์ความรู้

กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล (มังคุด)
  

การเตรียมการ

               1.  คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขุนทะเล  กำหนดพื้นที่เป้าหมาย                2.  ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในเขตพื้นที่เป้าหมาย               3.  รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ                4.  รวบรวมใบสมัครของเกษตรกรให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ  20  ราย  และเจ้าของแปลงเรียนรู้  1  ราย  รวม  21  ราย  

การดำเนินการ

                 1.  จัดทำเวทีเพื่อหาข้อสรุปแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ  ดังนี้                     1.1  กำหนดแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ข้อสรุป ให้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 12 ครั้ง  กำหนดวันถ่ายทอดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดยใช้สถานที่แปลงของเกษตรกรทุกคนหมุนเวียนกันไป                      1.2  กำหนดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการเรียนรู้แก่สมาชิก ข้อสรุปให้จัดทำสารชีวภัณฑ์ อุปกรณ์การตัดแต่งกิ่ง และอุปกรณ์การทำน้ำหมักชีวิภา               3. ติดตั้งระบบน้ำในแปลงเรียนรู้               4. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนการถ่ายทอด               5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต

           

ผลการสกัดองค์ความรู้

                 1.  การให้ปุ๋ยมังคุด                    การให้ปุ๋ยมังคุดระยะติดผล (การผลิตมังคุดนอกฤดูกาลปีการผลิต 2547 / 2550 ฝนตกชุกเกือบฤดูกาลผลิต) ให้ครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง การให้ปุ๋ยมังคุดหลังจากดอกบานในปริมาณที่มากทำให้ดอกร่วง  การปฏิบัติให้ใช้ปุ๋ยสูตร และอัตราตามคำแนะนำ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ แต่ให้เพิ่มจำนวนครั้งการให้ปุ๋ยมากขึ้น ประมาณ 6 ครั้ง / ฤดูกาลผลิต จะทำให้การติดผลและการพัฒนาของผลดีกว่าการให้ปุ๋ย 2 3 ครั้ง ต่อฤดูกาลผลิต                2.  การตลาด                     รวบรวมผลผลิต คัดเกรด  ติดต่อพ่อค้ามาประมูลราคา คาดว่าจะได้ราคาดีกว่าการขายคละ การรวบผลผลิต การรวบรวมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ (มังคุด)

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้เรื่องมังคุด

หมายเลขบันทึก: 64075, เขียน: 29 Nov 2006 @ 10:09 (), แก้ไข: 08 Apr 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)