ครั้งที่ 72 : ( 3 พฤศจิกายน 2560 )

วันนี้เรามาเข้ารับการฝึกตามเวลาที่เหมาะสมเช่นเคย

          เข้ามาก็มาทำความสะอาดห้องตามหน้าที่ของตนเองจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเช้ากัน จากนั้นก็มาคิดกันว่ายังมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอีกไหม 

หรือ มีอะไรที่เราควรจะทำเพิ่ม และหาแนวทางการจัดกิจกรรมต่อๆไปให้กับ ชุมชน หลังจากที่เราไม่อยู่ 

          10.00 น. หลังจากทำธุระที่ศูนย์ฝึกเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปยังชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อไปติดต่อกับคุณ ปนัดดา อสม.ชุมชนสวนตะไคร้ ว่าทิศทา

งการดำเนินงานต่อยอดจากโครงการของพวกเราที่เคยคุยกันไว้ หากมีอะไรให้เราช่วยเหลือหลังจากนนี้พวกเราก็ยินดี เป็นอย่างมาก 

           จากนั้นเดินทางไป เก็บแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการบ้าง เพื่อ ตรวจสอบปัญหา และ ความต้องการของโครงการเรา 

ขณะลงเก็บแบบสอบถามได้บางส่วนนั้น บ้านของพี่นุช ที่เรากำลังไปเก็บแบบสอบถาม กำลังทำกระทงส่งขายอยู่เราจึงให้พี่นุชสอนและช่วยทำกระทาง

 กัน คนละ 1 ใบ  จากนั้น ก็เก็บภาพความประทับใจต่างๆกัน 

แล้วก็เดินทางกลับมายังศูนย์ในเวลา 14.00 น. เมื่อถึงศูนย์ฝึกก็ทำงานที่ศูนย์มอบหมายให้ต่อ 

จนถึงเวลา 18.00 ก็เดินทางกลับไปพักผ่อน วันนี้เรากลับพร้อมพี่เลี้ยง ประหยัดค่ารถ อิอิ 

*** วันนี้เราได้เรียนรู้การทำกระทง และ การทำการตลาดด้วยนะ  กระทงที่ทำส่งขาย ขายของต้องได้กำไร ฉะนั้นกระทงแต่ละใบจะต้องจัดการให้ได้ว่า

 ต้องราคาไม่เกินเท่านี้ ดอกไม้ดอกละเท่าไหร่ เพื่อให้ไม่เป็นการขาดทุน

                        ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                            ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 


ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                                ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                       ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)