10 ตุลาคม 2560

วันนี้เราได้นำผักทีเพาะไว้มารองปลูกในตะกล้าเพื่อทดสอบว่าเจริญเติบโตดีหรือไม่อย่างไร<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)