ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 65 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 6 พฤศจิกายน 60 ได้ไปหาอาจารย์ ศานติกร พินยงค์ ที่มหาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อทำการนิเทศครั้งที่ 2 และแก้ไขเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)