ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 63 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 2 พฤศจิกายน 60 วันนี้ได้ปั้มตราบิลค่าเก็บขยะและฉีกใบค่าเก็บขยะเพื่อแจกให้ชาวบ้าน เสียค่าเก็บขยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)