ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 62 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 1 พฤศจิกายน 60 ได้ไปกับพี้ตั้มไปเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยีงชีพ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียติหมู่ที่2 บ้านหัวทุ้ง

 ส่วนใหญ่จะเป็นปี 2500 ที่เข้าได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีหน้า

                                                           ผู้สูงอายุ


<p></p>
<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)