2 ตุลาคม 2560

เราได้ช่วยพี่เลี้ยงเก็บดอกไม้แล้วคัดดอกไม้แล้วน้ำไปขายนำเงินเข้าศูนย์เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อ<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)