ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 59 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 27 ตุลาคม 60 วันนี้ได้ช่วยงานที่ อบต.ขนนำ้ดื่มบรรจุขวด เก็บไว้เพื่อแจกในงานพิธีต่างๆต่อๆไป

                                                       ขนนำ้ดื่มเข้าห้องเก็บของ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)