ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 58 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 25 ตุลาคม 60 วันนี่ทั้งวันได้มีการล้างทำความสะอาดของ อบต.โพรงมะเดื่อ ทั้งทั่ว อบต.

                                                      ทำความสะอาดท่อระบายนำ้

                                                                 ฉีดนำ้ทำความสะอาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)