26 กันยายน 2560

วันนี้เรามาเสนองานให้ท่านอาจารย์ได้ดูแล้วนำคำติชมของท่านอาจารย์มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)