25 กันยายน 2560

วันนี้ดูแปลงผักตามปกติ ถอนหญ้า พลวนดิน ตามปกติ แล้วสักเกตุสตรูพืช


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)