ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 79


ในวันนี้เวลา  08.30 น.  เราได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์  จากนั้นเราได้กินข้าวเช้ากัน เมื่อกินเสร็จเราก็ได้ล้างจาน จากนั้นเราก็ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆศูนย์

           เวลา 10.00 น. เราได้มาช่วยกันแพ็คข้าวและจัดของผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้กับคณะดูงานในวันอังคารที่ 7 พ .ย  เราได้ช่วยป้ารัตน์ติดสติกเกอร์ข้าวสามหอมและข้าวกล้อง เมื่อติดสติเกอร์เสร็จเราก็ได้นำถุงใสมาใส่ข้าวเพื่อที่จะนำไปเป่าเพื่อป้องกันไม่ให้มอดและแมลงเข้าไป

                                               ป้าจีและมิ้นกำลังช่วยป้ารัตน์ติดสติกเกอร์     

 

จากนั้นเราก็ได้มากรอกข้าวทิพย์อรุณ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง 

                                        กำลังชั่งข้าวทิพย์อรุณให้ได้ 5 กิโลกรัม<p></p><p>
</p><p>จากนั้นเราได้นำถุงข้าวไปเข้าเครื่องสูนยากาศ เพื่อที่จะทำการเอาอากาศออกจากถุงเพื่อให้ข้าวนั้นสามารถยื่นอายุในการนำไปประกอบอาหาร จากที่สามารถไว้ได้แค่ประมาณ 3 เดือน ถ้าเรานำไปเข้าเครื่องสูนยากาศเราก็สามารถไว้ได้ถึงประมาน 3 ปี เมื่อได้ข้าวครบจำนวน 50 ถุง แล้ว เราก็ได้นำมาเรียงไว้ให้เป็นระเบียบ </p><p>
</p><p></p><p>                                             หมูกำลังจะนำข้าวใส่เครื่องสูนยากาศ</p><p></p><p></p>                               เคลิ้มกำลังนำข้าวที่ซีนเรียบร้อยแล้วนำมาเรียงให้เป็นระเบียบ<p></p><p>
</p><p></p><p>เวลา 13.00 น. เราได้พักกินข้าวกลางวัน </p>

เวลา 14.00 น. เราได้ช่วยกันกรอกข้าวสารหอมมะลิคัดพิเศษจำนวน 20 ถุง ถุงละ 5กิโลกรัม เมื่อเรากรอกครบจำนวนแล้ว เราก็นำถุงข้าวมาซีนปิดปากถุงเพื่อป้องกันไม่ให้หกและไม่ให้มอดและแมลงเข้าไปในข้าว

                                         
                                         เรากำลังจะตักข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ

                                        ข้าวที่เราทำกันทั้งหมดในวันนี้

เมื่อเราแพ็คข้าวตามจำนวนที่ได้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาช่วยกันจัดของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ก็จะมี ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวสามหอม ข้าวไรเบอรี่ซ์ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ข้าวเหลืองอ่อน กล้วยฉาบ เผือกฉาบ และจมูกข้าวแบบชง

เมื่อเราจัดของเสร็จเรียบร้อย เราก็ได้แยกย้ายมาทำโครงการของแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการ

                               เคลิ้มและอิ่มกำลังจัดของเพื่อจำหน่ายในวันพรุ่งนี้

เวลา 16.30 น. เมื่อทำงานของแต่ละกลุ่มเสร็จแล้ว เราก็ได้แยกย้ายกันกลับที่พักของแต่ละคน

จบการทำงานของวันนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)