ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 56 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 20 ตุลาคม 60 วันนี้ได้ร่วมการทำโครงการคู่ หาข้อมูลเพิ่มเติม บันทึกลงในไฟล์งาน เตรียมการ

                                                    ข้อมูลงาน

                                             งานโครงการคู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)