ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 57 หน่วยฝึกที่ 13

 วันที่ 24 ตุลาคม 60 ได้จัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับประเด็นที่เราศึกษาที่ ห้องประชุม อบต.โพรงมะเดื่อ

                                                                   เวทีประชาคม

                                                       ให้ชาวบ้านยกมือว่าเห็นด้วยหรือไม่         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)