28 กันยายน 2560

วันนี้กลุ่มเราได้ทำการทำน้ำหมักชีวภาพ 

เริ่มจากการทำน้ำหมักชีวภาพ ส่วนประกอบจะมีกากน้ำตาล เศษผักผลไม้ที่สด

 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม ถัง 1 ใบ อัตราส่วนเศษผักผลไม้ 10 กิโลกรัม กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม 

ขั้นตอนการทำ นำเศษผักผลไม้สดใส่ลงไปในถังและเทกากน้ำตาลลงไป แล้วเคล้าให้ทั่ว แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ 7 วันแล้วเก็บในที่ร่ม ห้ามโดนแสงแดด เนื่องจากจุลินทรีย์จะตายและถ้านำไปใช้จะไม่มีประสิทธิภาพ   

     วิธีการใช้ก็จะนำน้ำหมักผสมกับน้ำ อัตราส่วน น้ำหมัก 1cc น้ำสะอาด 10 ลิตร นำไปรดดินเพื่อปรับสภาพให้ดินสมบูรณ์ และสามารถใช้ล้างห้องน้ำที่มีกลิ่นเหม็น โดยราดนำหมักลงไปในโถส้วม และผสมกับน้ำราดพื้นห้องน้ำให้ทั่ว ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วล้างออก กลิ่นเหม็นก็จะหายไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)