27 กันยายน 2560

วันนี้เราดูแล ทำความสะอาดภายในแปลงผัก โดยการถอนหญ้าและเก็บกวาดเศษหญ้าและกิ่งไม้บริเวณทางเดิน ตลอดจนตัดแต่งดกิ่งไม้ภายในศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)