ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 61หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 31 ตุลาคม 60 วันนี้ได้ทำการปั้มตราบิลค่าเก็บขยะและฉีกบิลค่าเก็บขยะ เพื่อในไปให้ชาวบ้านเพื่อนำไปชำระเงิน

                                                                 ปั้มตรา

                                                                  จัดเรียงเตรียมการปั้มตรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)