ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 80

ในวันนี้เวลา 08.30 น.เราได้เดินทางมาถึงศูนย์ เราได้ไปกินข้าวเช้ากัน และทำความสะอาดรอบๆศูนย์ และในห้องแพ็คข้าว

จากนั้นเราได้ไปช่วยกันทำความสะอาดในฉางข้าวชุมชน เพราะกำลังจะเข้าช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเราต้องเคลียห้องเพื่อที่จะนำข้าวที่ชาวบ้านจะมาขายให้กับโรงสีที่ศูนย์ของเรา  โดยขนเอาพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และของต่างๆออกจากห้อง

 

                                                    เพื่อนกำลังขนย้ายของออกจากฉางข้าวชุมชน

เมื่อทำความสะอาดเสร็จเราก็ได้มาแยกย้ายกันโครงการของแต่ละกลุ่ม

เวลา 12.00 น. เราได้ไปกินข้าวกลางวันกัน

เวลา 13.00 น. คณะดูงานจาก กศน. สมุทรปราการ ได้มาถึงที่ศูนย์ของเรา จากนั้นพี่คิมได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำงานภายในศูนย์ของเรา โดยตั้งแต่กระบวนการดำนา ปลูกข้าว การเกี่ยวข้าว จนถึงกระบวนการสีข้าว และขั้นตอนการแพ็คข้าวในรูปแบบของโรงสี  และการทำเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์ เช่น การเลี้ยงปลาไว้กินเอง  การปลูกผักไว้กินเอง การเลี้ยงวัวนม การจักรสานภายในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

จากนั้นเพื่อนของเราก็ได้สาธิตการแพ็คข้าวให้กับคณะดูงานได้ดูและได้ให้ทดลองการแพ็คข้าวเองด้วย   จากนั้นเมื่อพาคณะดูงานเดินชมรอบศูนย์เสร็จ คณะดูงานก็ได้มาเลือกซื้อผลิตภัฑ์ของชุมก็จะมี  ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวสามหอม ข้าวไรเบอรี่ซ์ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ข้าวเหลืองอ่อน กล้วยฉาบ เผือกฉาบ จมูกข้าวแบบชง  กล้วยตาก   และสบู่สมุนไพรที่ได้มาจากโครงการที่เพื่อนๆได้ทำไว้   เมื่อทำการจับจ่ายซื้อของกันเสร็จ คณะดูงานก็ได้เดินทางกลับ

                              คณะดูงานจาก กศน.สมุทรปราการ ได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์

                                   พี่คิมได้บรรยายกระบวนการทำงานภายในศูนย์ให้กับคณะดูงาน

                      พวกเราได้สาธิตให้กับคณะดูงานได้ดู และได้ให้คณะดูงานได้ทดลองการซีนข้าว

                                               ป้ารัตน์และพี่แจ๊คกำลังขายของกันยุ่งเฉียว

เวลา 14.00 น. ได้ต้อนรับประธานจากศูนย์การเรียนรู้อาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีที่เดินทางมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เราได้พาอาจารย์หัวหน้าสูนย์การเรียนรู้ท่าม่วงและคระนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอเมริกาเดินชมรอบๆศูนย์การเรียนและโรงสีข้าวต้นแบบของชุมชนและดูการการทำเกษตรแบบผสมผสานและการแบ่งที่ดินเป็น 3 ส่วน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือส่วนที่ 1 แบ่งเพื่อปลูกที่อยู่อาศัย ส่วนที่ 2 แบ่งที่เพื่อไว้ทำกิน ส่วนที่3 ขุดบ่อน้ำเพื่อเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดำริพาอาจารย์ไปดูการเลี้ยงโคนมและกลุ่มอาชีพที่สานตระกร้าเพื่อส่งขายให้กับร้านค้าและขายส่งให้กับลูกค้าที่มาสั่งไว้


                                 พวกเราได้พาคณะดูงานต่างชาติมาเดินดูรอบๆศูนย์ กำลังชมสวนผัก

                 จากนั้นก็พามาบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อมาดูการจักรสานของคนในชุมชน

เวลา 14.30 น . คณะดูงานได้เดินทางกลับพวกเราก็ได้ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาด และแยกย้ายกันไปทำโครงการของแต่ละกลุ่ม

เวลา 16.30 น. เราเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขุยเพื่อที่ไปดูแปลงสมุนไพรของโครงการเรา เมื่อไปถึงเราดีใจมากๆ เพราะชาวบ้านได้ให้ความสนใจในแปลงสมุนไพร ช่วยรดน้ำและดูแลแปลงของพวกเราด้วย พวกเราก็ทำการถอนหญ้าที่พึ่งขึ้นในออกจากแปลงสมุนไพร

                                    เราทั้ง 2 คน กำลังช่วยกันถอนหญ้าออกจากแปลง

จากนั้นเวลา 17.00 น. เราได้เดินทางกลับไปที่ศูนย์จากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับที่พักของตัวเอง
จบการทำงานของวันนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)