4 ตุลาคม 2560


   วันนี้ได้ออกไปนอกสถานที่กับทางศูนย์ฝึก เพื่อไปร่วมทำกิจกรรมการปลูกต้นดาวเรือง โดยการทำกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทหารและจิตอาสาที่เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)