เตรียมส่วนประกอบข้อมูลในการจัดทำรูปเล่มโครงการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

                      เตรียมส่วนประกอบข้อมูลในการจัดทำรูปเล่มโครงการ

                    ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันจัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มโครงการ หาข้อมูลขององค์กรและบทบาทที่นักศึกษาได้ทำในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

                      ภาพการเตรียมส่วนประกอบข้อมูลในการจัดทำรูปเล่มโครงการ


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)