ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 64 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่3 พฤศจิกายน 60 วันนี้ได้ไปร่วมมือกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ อบต.โรงมะเดื่อ ไปร่วมทำแคร่ลอยกระทงให้กับชาวบ้านที่จะลอยกระทงบริเวณริมนำ้คลองชลประทานของโพรงมะเดื่อ มี2 จุดที่ให้ลอย

                                                     แคร่ลอยกระทง

                                                                 ทดลองยื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)