๑๓. การทำงาน..จากคำสอนของ..พ่อ


“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

        เมื่อก่อนนี้..มันก็นานมาแล้ว แต่ยังจำได้ดี ว่าเรียนจบมาใหม่ๆ หางานทำยากเหลือเกิน สอบเข้าทำงานได้ก็ดีใจ ได้มีงานทำ มีหน้าที่การงาน แล้วยิ่งเป็นข้าราชการด้วย มีเกียรติมีศักดิ์ศรีขึ้นมาทันที..ถึงขนาดทุ่มเท และมุ่งมั่นกับงานมาโดยตลอด...

        วันหนึ่ง..ก็เปลี่ยนสายงาน จากครูผู้สอน..มาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา..มีโอกาสทำงานหนักมากกว่าเดิม..เพราะเลือกที่จะอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเต็มใจที่จะทำงาน แม้จะต้องพบอุปสรรคบ้าง ทำได้หลายหน้าที่ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันให้งานลุล่วง....

        ผมจะให้กำลังใจตัวเองเสมอ และไม่นำตัวเองไปเปรียบกับใคร..ที่สำคัญก็คือทำงานด้วยความสบายใจ คิดเสมอว่า..ทุกอย่างที่มี..ดีทั้งหมด และดีใจที่มีงานทำ..

        ชื่อก็บอกอยู่แล้ว..”ผู้อำนวยการ...” เขาแต่งตั้งให้มาอำนวยการให้ความสะดวกครู เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน นำมาซึ่ง คุณภาพ ผู้เรียน ที่จะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดคำนวณได้ มีทักษะชีวิต....

        วันนี้..เห็นภาพอำนวยการชัดเจนตั้งแต่เช้า..ครูการเงิน..ต้องนำแฟ้มการเงินทั้งหมดและงานโครงการอาหารกลางวันไปให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่ฯตรวจดูความถูกต้องเรียบร้อย ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา..

        ครูการเงินไม่มีรถยนต์..ผอ.ขับรถไปส่งที่เขตฯ และร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบการเงินทั้งระบบ ทำให้ได้ข้อมูลความรู้ สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานได้..

        เมื่อไปราชการที่เขตฯ ครูที่โรงเรียนก็เลยขอให้ ผอ.ช่วยถ่ายสำเนาสมุดทะเบียนประวัติ (กพ.๗) ให้ด้วย ครูจะนำไปเป็นเอกสารประกอบการขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ผมจัดให้เรียบร้อย ครูไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง..

        การเป็นผู้บริหาร..ยังมีเรื่องราวที่ต้องรู้ต้องทำมากมาย ต้องลำดับความสำคัญก่อนหลัง เวลานี้เรื่องที่ต้องรู้และต้องลงมือทำในภาคเรียนนี้ ก็คือ..สวนพฤกษศาสตร์..แต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ผมตรงไปปรึกษาหารือและขอความรู้จากฝ่ายส่งเสริมการศึกษาของเขตพื้นที่..แล้วก็ไม่ผิดหวัง ได้เอกสารมาศึกษา มองเห็นเส้นทางข้างหน้าว่าจะเดินอย่างไร...

        เดินทางถึงโรงเรียน ๔ โมงเย็น...ครูการเงิน..ตรงไปพบนักเรียนเพื่อสอนซ่อมเสริมเติมเต็มเป็นกรณีพิเศษ..มีนักเรียนนั่งรอที่จะเรียนกับครู เกือบ ๒๐ คน..ครูที่ดูว่าอ่อนล้ามาจากการตรวจสอบการเงิน..ยังมีใจสู้และรู้หน้าที่..ขยัน และเอาใจใส่ต่องานอย่างไม่ลดละ..

        ผมเห็นภาพ..การทำงานของครูแบบนี้ ที่โรงเรียน..ทุกคนและทุกวัน..จนผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคฺ ผมจึงทำงานได้สะดวกคล่องตัว..อย่างที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอันใด..

        ผมปลีกตัวไปดูความเรียบร้อยของเล้าเป็ดเล้าไก่ ก็เห็นว่านักเรียนทำได้เรียบร้อยดี ที่น่ายินดีก็คือ..เมื่อผมไม่อยู่..นักเรียนช่วยกันรื้อถอนและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างห้องอาบน้ำให้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ ที่มาสร้างค่ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักเรียนเก็บเข้าที่เข้าทาง ..ห้องน้ำกลับเข้าสู่สภาพปกติ ผมเดินดูบริเวณสถานที่ที่จะใช้ทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์อีกครั้ง..ผู้ปกครองมาช่วยตัดแต่งต้นไม้ จนดูโล่งตาสวยงาม..มีต้นตาลและต้นไม้ทั่วไป ที่ดูดีก็ตรงที่อยู่ใกล้น้ำ ผมคิดว่าบริเวณขอบสระถ้าได้ปรับคันดินให้ลดหลั่นกันไป ก็น่าจะสวยงามมากขึ้น...

        ขอบสระ..ยังมีที่ปลูกหญ้าแฝก และโคนต้นไม้ ผมอยากปลูกไม้ดอกไม้ประดับคลุมดิน เพราะเท่าที่สังเกตพบว่า..ไม้ประดับบางชนิด ใบหนา ทนแล้งและแพร่พันธุ์ได้เร็ว  ถ้าปลูกที่ไหน ตรงนั้นหญ้ามักจะไม่ขึ้น..อันนี้ต้องลองปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้..

        งานสุดท้าย..ที่คิดขึ้นมาได้ว่า..สหกรณ์โรงพยาบาลพญาไท ที่จะเดินทางมาศึกษาดุงาน จำนวน ๑๕๐ คนในวันเสาร์นี้ ให้ผมคิดกิจกรรมทำร่วมกัน..เพื่อการมีส่วนร่วม นอกจากปลูกต้นไม้แล้ว ผมคิดว่า..จะให้ทำปุ๋ยหมักใบไม้..ซึ่งเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายและใช้ได้จริง..

        ผมจึงมีความรู้สึกว่า..ทุกวัน..เป็นวันทำงาน..ที่สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตผม มากกว่าการรอ หรือเอาแต่บ่น..ท้อถอย..ถึงแม้ว่าเรายังไม่ดี ไม่มี และไม่พร้อมเหมือนคนอื่น แต่เราก็พร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อเรียนรู้ สู้งาน และก้าวเดินต่อไป..

        โดยยึดคำสอนของพ่อ..มาปฏิบัติอย่างจริงจังและทำให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม พ่อเคยสอนเรื่องการทำงานไว้ว่า “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐


<p></p><p></p>

หมายเลขบันทึก: 640674เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2017 14:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2018 03:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี