อ่านบทประพันธ์นี้จากบันทึกของ อ.จันทวรรณ แล้วถูกใจมากและเห็นว่าเกี่ยวโยงกับสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ ก็เลยขอนำมาแปล เพื่อเผยแพร่และบริหารสมองตัวเองไปด้วย หากท่านใดอยากช่วยเพิ่มเติมปรับแต่งให้ได้ความชัดเจน ตรงต้นฉบับมากยิ่งขึ้น ก็ยินดีและขอบคุณนะคะ

This is how to make a dream come true ...
นี่คือหนทางสานฝันสู่ความจริง...

Each new day is a blank page in the diary of your life. The pen is in your hand, but the lines will not all be written the way you choose; some will come from the world and the circumstances that surround you. 
แต่ละวันที่มีคือหน้ากระดาษเปล่าในสมุดบันทึกแห่งชีวิตของท่าน แม้ท่านคือผู้ลิขิต แต่สิ่งที่ปรากฎจะมิได้เรียงร้อยตามปรารถนาไปเสียทั้งหมด บางสิ่งก็มาจากโลกและสภาพการณ์ที่รายรอบตัวท่านอยู่

  But for the many things that are in your control, there is something special you need to know ...
แต่สำหรับหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านกำหนดได้ มีความพิเศษที่ท่านต้องรู้...

The secret of life is in making your story as beautiful as it can be. Write the diary of your days and fill the pages with the words that come from the heart. As the pages take you through time, you will discover paths that will add to your happiness and your sorrows, but if you can do these things, there will always be hope in your tomorrows... 
เคล็ดลับแห่งชีวิตคือการทำให้เรื่องของท่านงดงามอย่างสุดความสามารถ ลิขิตชีวิตในแต่ละวันของท่านลงสู่สมุดบันทึกด้วยถ้อยคำที่มาจากใจ เพราะสิ่งเหล่านี้นำพาท่านผ่านวันเวลา ท่านจะพบหนทางซึ่งจะแต้มเติมความสุขและความเศร้าของท่าน และหากท่านสามารถทำสิ่งเหล่านี้ ท่านก็จะมีความหวังสู่วันข้างหน้าอยู่เสมอ

Follow your dreams. Work hard. Be kind. This is all anyone could ever ask: Do what you can to make the door open on a day...that is filled with beauty in some special way. Remember: Goodness will be rewarded. Smiles will pay you back. Have fun. Find strength. Be truthful. Have faith. Don't focus on the things you lack.
เดินตามความฝันของท่าน ทำงานหนัก มีเมตตา นี่คือสิ่งที่ทุกคนเรียกหา ทำทุกอย่างเพื่อเป็นทางไปสู่วันซึ่ง เปี่ยมไปด้วยความงดงามในวิถีทางพิเศษ จำไว้เสมอว่า ความดีจะมีผลตอบแทน รอยยิ้มจะส่งผลย้อนคืน มีความสนุกสนาน มีความเข้มแข็ง จริงใจ มีศรัทธา อย่าใส่ใจกับสิ่งที่ท่านขาด

Realize that people are the treasures in life and happiness is the real wealth. Have a diary that describes how you did your best , and ...The rest will take care of itself.  
ตระหนักว่าผู้คนคือสิ่งสูงค่าแห่งชีวิต และความสุขคือความมั่งคั่งที่แท้จริง แล้ว...ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามทางของมัน

- Douglas Pagels