เช้าวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จาก ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าอยากจะรบกวนช่วยต่อท่อ ถึงแกนนำในเครือข่ายการจัดการความรู้ หรือทีม KM ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้หน่อย ซึ่งในที่นี้ความหมายของพี่เบิ้ม (ดร.เลขา) ก็คงหมายถึงอยากจะเรียนเชิญ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ให้ช่วยยกทีม KM ของมอนอ มาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ในการวางแผน หรือดำเนินกิจกรรมของ มอนอ ให้กับคณาจารย์ และผู้บริหาร ของ มรภ.กำแพงฯ

          ซึ่งผมก็ได้ติดต่อไปทาง อ.วิบูลย์ อาจารย์ก็ใจดีมากบอกว่าไม่ขัดข้องเพราะว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้ว แต่ติดเพียงอาจารย์มีภารกิจมาก ถ้าเป็นไปได้ ทีมอาจารย์(หมายถึงผม) หรือ อาจารย์เทียมจันทร์ อ.มาลิณี จัดทีมไปช่วยทาง มรภ.กำแพงฯ ก็ได้ ดังนั้นผมก็เลยประสานต่อในแนวราบไปทางคุณตูนแจ้งความประสงค์ของทาง มรภ.กำแพงฯ ให้คุณตูนทราบ และทาง ดร.เรขา จะได้ประสานกันคุณตูนโดยตรงในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง