เหลือเวลาอีกเพียง 2  วัน งานมหกรรมความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3  ที่ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ (1-2 ธค. 49)  งานนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ที่ห้อง MR 225  

              งานนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเรา จะนำเสนอภายใต้ Concept  การจัดการความรู้ระดับองค์กร ที่นำแนวคิดการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  โดยมีการจัดการความรู้ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรควบคู่กันไป

              รูปแบบการนำเสนอ  จะมีทั้งนิทรรศการ ตัวอย่างของจริงพืชปลอดภัย อาทิเช่น แตงโมนครพนม  ส้มโอสมุทรสงคราม กล้วยไข่กำแพงเพชร   การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนทำจริงทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทายปัญหาชิงรางวัลต่างๆ มากมาย 

              กำหนดการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนทำจริง 

               วันที่ 1  ธค. 49  

                11.00-12.30 น. เล่าเรื่อง "ปฎิบัติการ KM 3  ชั้นซ้อนกรมส่งเสริมการเกษตร"   โดย คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย และคุณอุษา ทองแจ้ง   คณะทำงาน KM  กรมส่งเสริมการเกษตร

                13.45-16.30 น.  เสวนา "KM กับการพัฒนาการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร/ชุมชน"     ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายทวี มาศขาว  จังหวัดนครพนม  นางสาวพยอม วุฒิสวัสดิ์  จังหวัดน่าน และนายชาญวิทย์ สมศักดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดำเนินการเสวนาโดย นายสำราญ สาราบรรณ์ 

                วันที่ 2 ธค. 49   เรื่องเล่าจากผู้นำกลุ่มเกษตรกร และนักส่งเสริมฯ

                 09.15-10.15 น.  การจัดการความรู้ การผลิตส้มโอคุณภาพจังหวัดสมุทรสงคราม   โดย  นายบุญปลอด เจริญฤทธิ์  เกษตรกร  และนายสรณพงศ์ บัวโรย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

                11.00-12-00 น.  การจัดการความรู้ การผลิตแตงโมคุณภาพของจังหวัดนครพนม  โดย  นางสาวเตือนใจ บุพศิริ  เกษตรกรผู้ผลิตแตงโม

                 13.00-14.30 น.  การจัดการความรู้ เกษตรปลอดภัยสู่อินทรีย์ บ้านนาป่าแดง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  โดย นายสามารถ พลอาจ  เกษตรกรผู้นำ และนางรัตติยา ขวัญคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

                 อย่าลืม พบกันให้ได้นะค่ะ ที่ห้อง MR  225  ค่ะ........... 

 

 

                

 นันทา ติงสมบัติยุทธ์

28 ธค. 49