Chapter 2: Variables, expressions and statement - 1

  ติดต่อ

Values and types โดยค่าในที่นี้ จะสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ เช่น 2 เป็นค่าที่เป็นประเภทของ จำนวนเต็ม หรือ Integer, "Fah Laksamee" เป็น ตัวอักษร หรือ string ซึ่งค่าประเภทนี้จะอยู่ใต้เครื่องหมายคำพูดเป็นต้น ซึ่งใน python เราสามารถตรวจสอบประเภทของข้อมูลได้ดังนี้

>>> type("Fah Laksamee")
<type ' str '>
>>> type("5")
<type ' str '>
>>> type(12)
<type ' int '>

 Variable ตัวแปร ซึ่งจะกล่าวถึงการกำหนดค่าให้กับตัวแปรแต่ละชนิด ซึ่งมีตัวอย่างการกำหนดดังนี้

>>> message = "Love"
>>> a =  5
>>> da = 3.75

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python

หมายเลขบันทึก: 64032, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:32:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #python#semina

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)