วจารณ์งานชิ้นที่1 และ2 พร้อมคำแนะนำ

แบบฟอร์มคือ

 

วิจารณ์งานของ ...................

ที่blog ................

งานเรื่อง .........................

ข้อมูลที่เก็บมา..................

แหล่งข้อมูล........................

วิธีการเก็บข้อมูล.......................................

วิธีการเรียบเรียงข้อมูล.......................

 

การวิจารณ์ต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ด้วย