การก่อการร้าย

  ติดต่อ

  โลกปัจจุบันไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ได้ยินข่าวของการก่อการร้าย  

การก่อการร้ายคืออะไร ?

     โลกปัจจุบันไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ได้ยินข่าวของการก่อการร้ายไม่ว่าจะก่อการร้ายในลอนดอน ก่อการร้ายที่ เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ก่อการร้ายทางภาคใต้ของไทย ทำให้มีความรู้สึกว่า อะไรกำลังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้

     ความพยายามที่จะอธิบายคำว่า "การก่อการร้าย" หรือ Terrorism กันมากมาย อาทิ การใช้ภัยสยอง มาส่งเสริมเป้าหมายทางการเมือง หรือการจงใจใช้หรือคุกคามว่าจะใช้ความรุนแรงต่อพลเรือน หรือเป้าหมายพลเรือน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมือง

     ในส่วนของกฎหมายไทยกำหนดไว้กว้างขวางมาก โดยกำหนดให้ลักษณะความผิดที่กำหนดว่า เป็นการก่อการร้าย มีดังนี้

1.ใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ต่อร่างกายอย่างร้ายแรง หรือต่อเสรีภาพ

2.การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ระบบขนส่งสาธารณะ โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสาธารณะ

3.การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐ หรือบุคคล หรือต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ

4.มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่า ได้มีการขู่เข็ญว่าจะกระทำการก่อการร้ายจริง

5.การสะสมกำลังพลหรืออาวุธ การจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึก หรือการสมคบกัน หรือการยุยงประชาชน หรือการปกปิด หรือการให้การสนับสนุนในการทำความผิดดังกล่าวข้างต้น เพื่อตระเตรียมการก่อการร้าย

     ฉะนั้น การก่อการร้ายของแต่ละประเทศจึงเป็นคำที่มีการโต้เถียงกันกว้างขวางและมีนิยามหลากหลาย โดยไม่มีความหมายใดที่ได้รับการยอมรับโดยสมบูรณ์ แต่คำนี้โดยทั่วไปแล้วมักใช้ เพื่อเรียกการโจมตีขององค์กรลับ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีเป้าหมายเพื่อบังคับรัฐบาลด้วยการกระทำที่ใช้ความรุนแรงต่อรัฐบาล หรือสมาชิก หรือรัฐนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไป

หมายเลขบันทึก: 63893, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:32:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #terrorism

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

เป็นอะไรที่น่าศึกษาให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะอาชญากรข้ามชาติหรือการฆ่าตัดตอน