• วันนี้อ่านข่าวจากเว็บหน้าแรก มมส. เห็นภาพข่าวดังข้างล่าง

สภากาแฟ มมส.

  • นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจิบน้ำชากาแฟ (สภากาแฟ) ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุยปัญหาข้อราชการต่างๆ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการภายในจังหวัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ อาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
  •   ทำให้นึกถึงสิ่งที่ชาว Blogger มมส. เคยจัดมาแล้ว สองสามครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชาว blogger มมส. เห็นข่าวนี้แล้วก็มีความรู้สึกดี ๆ เกิดขึ้นว่า จิบกาแฟ ที่ มมส. ขึ้นสู่ระดับบิ๊ก ๆ แล้วครับ ยินดี ๆ  ข่าวดี Goodnews