AAR UKM-8 : 1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

- อยากได้มิตรภาพจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอย่างจริงใจ จริงจัง

AAR
(โครงการ KM Workshop
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2- วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย)

1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

- Share ความคิดเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร แต่ละเรื่อง KM ไปใช้อย่างไรบ้าง
- ตั้งใจมาสังเกตการณ์กระบวนการ KM
- เห็นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
- การสร้างเครือข่าย
- คาดว่าจะเข้าใจเกี่ยวกับ KM เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ พัฒนา และปรับใช้ในองค์กรได้
- ได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของการพัฒนาทุนมนุษย์
- กระบวนการ KM
- รู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- ความรู้
- มีเครือข่าย KM เพิ่มขึ้น
- รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กระบวนการจัดการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและมีความลุ่มลึกในเรื่อง KM
- ทราบถึงขบวนการพัฒนา “คน” ในงานเพิ่มขึ้น
- ได้รับความรู้ที่หลากหลาย
- ได้รับทราบการระดมสมองในเรื่องที่สัมมนา จากหน่วยงานที่เข้าร่วมระดมสมองที่หลากหลาย
- ได้เครือข่ายต่างสถาบัน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ต่างสาขา (อาชีพ)
- KM มากขึ้น
- มีเครือข่ายมากขึ้น
- ได้ core competence การพัฒนาทุนมนุษย์ที่จะนำไปสู่สถาบัน LO
- อยากทราบถึงการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นอย่างไร
- อยากให้มีการ ลปรร. ในเรื่องทุนมนุษย์ระหว่างมหาวิทยาลัย
- อยากได้มิตรภาพจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอย่างจริงใจ จริงจัง
- อยากเห็นความเอื้ออาทรที่เกิดจาก UKM
- ความรู้ความกระจ่างของคำว่า KM
- สมัครใจมา
- ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมอบหมายให้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้
- อยากรู้ว่ากระบวนการ KM มีอะไรบ้าง
- เรียนรู้วิธีการจัดตั้งกลุ่ม KM
- เรียนรู้กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM มากขึ้น ปกติได้แต่อ่านหนังสือ ไม่ได้เข้าร่วม Workshop หรือแค่บรรยายว่า KM คืออะไร
- เข้าใจความหมายของ “ทุนมนุษย์” นำขุมความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
- ทราบเทคนิควิธีการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
- เปิดมุมมองที่หลากหลาย
- ได้พัฒนาทุนตัวเองเรื่อง “ความมั่นใจ”
- ปกติทำงานเอกสาร เป็นผู้ฟังที่ดีในทุกครั้ง
- จะได้เรียนแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ
- ได้พบทีมงาน นักปฏิบัติ ม.นเรศวร
- ได้หลักการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้
- ได้รู้จักสมาชิกเครือข่ายมากขึ้น
- ทราบกระบวนการทำ KM
- ทราบแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่เน้นการปฏิบัติจริง
- ดูการแสดง แสง-สี-เสียง
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ Chaord
- ประสบการณ์การพัฒนาทุนมนุษย์
- ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
- การ ลปรร. ประสบการณ์และ Best Practice ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของพันธกิจของหน่วยงาน/สถาบัน ที่มีการจัดเก็บเพิ่มพูนความรู้
- รู้วิธีการจัดการความรู้และกระบวนการกลุ่ม
- รู้วิธีการจัดการบริหาร บุคคล (มนุษย์)
- รู้วิธีการจัดการความรู้
- ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับต่างมหาวิทยาลัย
- ได้ชมงานแสง สี เสียง
- การฝึกทักษะในกระบวนการกลุ่ม
- KM approach practice ในมหาวิทยาลัย
- การพัฒนาทุนมนุษย์จากเครือข่าย UKM
- การต้อนรับ การจัดของเจ้าภาพดีมาก ๆ
- การแสดง แสง สี เสียง
- เรียนรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ Practical
- ได้ ลปรร. ความรู้เกี่ยวกับทุนมนุษย์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก UKM
- คาดหวังว่าจะเห็น Best Practice ของ HRD แต่ละสถาบัน
- ได้ทราบถึงการจัดการพัฒนาทุนมนุษย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจัดการอย่างไร และแต่ละบุคคลมีทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
- เครือข่าย
- ลปรร. ร่วมกัน
- ทราบกระบวนการทำ KM
- ทราบกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อมาปรับปรุงการทำงาน 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 63892, เขียน: 28 Nov 2006 @ 14:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)