วิจารณ์งานชิ้นที่ 1 และ 2 พร้อมคำแนะนำ

หัวข้อการวิจารณ์

 

วิจารณ์งานของ

ที่ blog

งานเรื่อง

ข้อมูลที่เกบมา

แหล่งข้อมูล

วิธีการเกบข้อมูล

วิธีการเรียบเรียงข้อมูล