ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ที่ผ่านมา กลุ่มของผมประกอบด้วย นส.ทายิกา / นายคุณภัทร และผมนายนพดล ได้เลือกประเด็นที่ทางกลุ่มสนใจเสนอกับ ผศ.ดร.ประไพ อาจารย์ผู้สอน โดยทางกลุ่มได้นำเสนอเรื่อง ปัญหาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลคือ อาจารย์ให้สืบค้นข้อมูลในเรื่องดังกล่าวต่อได้ แต่ให้ทางกลุ่มเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่ ซึ่งชื่อที่เสนอไป คือ ผลกระทบจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย อาจารย์บอกว่า " มันดูเหมือนงานวิจัยมากเกินไป" ตอนนี้ก็เลย วุ่นอยู่กับการตั้งชื่อใหม่อยู่ครับ และถ้าได้รับความปราณีจากอาจารย์ช่วยตั้งชื่อใหม่ให้ กลุ่มของกระผมจะรู้สึกทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแน่ ๆ ครับอาจารย์