ในระบบสังคม เราต่างมีความคาดหวังกันทั้งนั้น แต่เราก็จะจัดการความคาดหวังของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ถ้าใครทำไม่ได้ก็อาจต้องฆ่าตัวตายไปแล้ว

ฉะนั้น คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็คือคนที่ยังจัดการความคาดหวังของตัวเองได้ ซึ่งอาจจะยังมีปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์ได้อยู่พอสมควร แต่ใครที่ทำได้เกินความคาดหวังก็จะดูว่ามีความสุข (ทางโลกนะครับ)

ดังนั้นความคาดวังจึงเกี่ยวพันกับความทุกข์-สุข ของคนเราอย่างแยกกันไม่ออกทีเดียว

โดยเฉพาะถ้าความคาดหวังนั้น เป็นความคาดหวังของคนอื่นที่มีต่อเรา เราควรจะจัดการอย่างไร ที่จะไม่ทำให้เขาผิดหวัง และยังยินดีให้เราทำงานอยู่

เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับ KPI ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (จะว่าเป็นการส่วนตัวก็ว่าได้)

ตอนนี้ผมกำลังใช้วิธีบอกกล่าวกันตรงๆ ทั้งจากการประชุมและทางสื่อสารผ่านระบบข่าวสาร ไม่ทราบว่าจะได้ผลสักแคไหน แค่เพียงไม่อยากให้ใครคาดหวังกับใคร มากเกินความจริงและความเป็นไปได้ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำงานมานั่งปรับทุกข์กัน และทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกันทุกฝ่าย