เหมี่ยวยังสนใจเรื่อง เกี่ยวกับ Ethnoscience อยู่ค่ะ  เลยข้อคำปรึกษากับท่าน ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร อีก ท่านแนะนำหนังสือ เกี่ยวกับ Decision Tree Model มาให้ค่ะ  เป็นหนังสือที่อธิบายว่า เจ้าแผนภูมิต้นไม้นี้มีบทบาทสำคัญในการหา Indigenous Khowledge ได้อย่างไร  แล้วอาจารย์ยังอธิบายการใช้เทคนิค Snow Ball แบบคร่าวให้อีกค่ะ  อาจารย์เลยให้หนังสือเล่นนี้มาอ่าน แล้วเราจะนำมาคุยกันทุกวันอาทิตย์ตอนเย็น เพราะอาจารย์ว่างช่วงนั้น  ความรู้ในหนังสือที่ต่างคนต่างอ่านก็จะได้นำออกมาตอนคุยกัน แต่ว่ามันเป็น Text ก็จะอ่านช้ากว่าหนังสือภาษาไทยหน่อย แต่เหมี่ยวยินดีค่ะ 

            ลองอ่านไปแล้วในบทแรก ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับว่า ทำไมต้องใช้ แผนภูมิต้นไม้ในการหาข้อมูล  แล้วข้อมูลที่เราจะหามีกระบวนการอย่างไร ใครสามารถใช้แผนภูมิต้นไม้นี่ทำอะไรได้บ้าง แล้ว emic กับ etic คืออะไร จะนำมาเล่าให้ฟังค่ะ