วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมให้คำปรึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ทางทีมงานของโรงพยาบาลเล่าให้ฟังว่า มีผู้ป่วยโรคลมชักท่านหนึ่ง ขณะนั่งรอตรวจเกิดมีอาการชักบริเวณหน้าห้องตรวจนั่นเอง ทีมงาน