เอกสารเวทีเสวนา

           ตามที่สคส.ได้ประชาสัมพันธ์ การจัดเวทีเสวนาเรื่อง "การสร้างความรู้ในสังคมไทย เพี่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00-17.00 น. เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 11 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล กรุงเทพฯ โดยในเวทีการเสวนาจะมีนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก โดย ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยปอยเตียรส์ ประเทศฝรั่งเศส และ ผู้ริเริ่มการสร้างความรู้ (critical persons) ของเก้ากรณีศึกษา ที่เน้นการสร้างความรู้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (LW – Local Wisdom) กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (MST – Modern Science & Technology) จากเก้ากรณีศึกษา โดยในเวทีการเสวนาจะมีนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก โดย ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยปอยเตียรส์ ประเทศฝรั่งเศส และ ผู้ริเริ่มการสร้างความรู้ (critical persons) ของเก้ากรณีศึกษา ที่เน้นการสร้างความรู้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (LW – Local Wisdom) กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (MST – Modern Science & Technology) จากเก้ากรณีศึกษาในภาคเกษตรกรรม การแพทย์แผนไทย หัตถกรรม และ ธุรกิจชุมชนจุลภาค

           ในการนี้ สคส.ขอส่ง เอกสารสำหรับการเสวนา ให้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาและผู้สนใจ ได้สามารถศึกษาก่อนล่วงหน้า  ดังเอกสารแนบ

เชิญคลิ๊กที่ด้านล่าง

เอกสารสำหรับการเสวนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)