ความหวังและความเป็นจริง

JJ
มือประสานมือ ใจประสานใจ ไทยต้องรุ่งเรือง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

มือกับใจ ไทยดีแน่

 เมื่อคราวไปเยี่ยมประเมินที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นรูปปั้น "มือประสานมือ" ข้างล่างนี้แล้วสะท้อนใจครับ

"มือประสานมือ ใจ ประสานใจ ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้น่าจะ ก่อเกิด พัฒนา มั่นคง และยั่งยืนครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับท่านอาจารย์จิตเจริญ
เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านกัมปนาท

 ขอบพระคุณครับ

 "ร่วมแรงแข็งขัน ปันพลัง องค์ความรู้ กู่สังคม Circle Of Heartsชุมชนฅนอำนวย"

เรียนท่านอาจารย์หมอ

  • ดูเหมือนว่าการนำศิลปะ(ประติมากรรม)ไปจัดวางให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในบริเวณสวน หรือ ด้านอาคารจะทำให้คนเข้าไปเยี่ยมตึกมีความรู้สึกดี ต่ออาคาร ต่อเจ้าของอาคาร คนในอาคารมากขึ้น
  • ในมหาวิทยาลัยของเรามีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีงานประติมากรรมของนักศึกษามากที่ส่งแล้วกลับกลายเป็นขยะ เศษเหล็ก งานนี้น่าจะใช้โอกาสนี้คัดเลือก งานดีดีที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่นั้น ๆ ไปติดตั้งนะครับ
  • ที่ เทคโนโคราช มีงานประติมากรรมอยู่หน้าตึกของทุกคณะ แต่ละตึกมีรูปประติมากรรมที่สื่อความหมายถึงวิชาชีพนั้น ๆ อย่างแยบยล เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ ท่านอาจารย์ทวี รัชนีกร
  • ขอบพระคุณครับ
เขียนเมื่อ 

 Smiley Grad 2 เรียนท่านออต

 คณะศิปกรรมศาสตร์ของมอดินแดงมีสิ่งดีๆหลายอย่างครับ งานบางชิ้นนำไปไว้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็มีครับ

เขียนเมื่อ 
ประติมากรรมนี้สื่อถึงการประสานกันที่ดีมาก ค่ะ มือประสานมือ ใจประสานใจ ความสามัคคี ด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

 Violin เรียนท่านพี่ใบบุญ ร่วมลุ้นพัฒนา

 ขอบพระคุณครับ ที่ขยับมาร่วมแจม

 "ประสานมือ ประสานใจ เชื่อมโยงใยสามัคคี พลีพลัง ร่วมสร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้"