เปิดโลกกิจกรรม : เวทีเปิดตัวผู้นำนิสิตและองค์กรนอกหลักสูตร

“เปิดโลกกิจกรรม” จึงมีสถานะไม่ต่างจาก “ตลาดนัดของนักกิจกรรม” - ตลาดนัดที่เปิดกว้างให้เหล่าบรรดานักกิจกรรมได้มาสะท้อน “ศักยภาพ” ขององค์กรต้นสังกัด หรือ “ขายฝัน” ของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งที่เป็นเรื่องเก่า-เรื่องใหม่ -ปลุกเร้าให้สมาชิกเก่าใหม่ได้ประสานใจเกี่ยวก้อยในถนนสายแห่งฝันเพื่อมวลชนร่วมกัน

จะว่าไปแล้ว มีไม่กี่กิจกรรมนักหรอกที่ผมจะเข้าร่วมในทุกปี หนึ่งในนั้นก็คือโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม

เปิดโลกกิจกรรม (12 กันยายน 2560)  เป็นกิจกรรมประเพณีนิยมที่รับผิดชอบหลักโดย “องค์การนิสิต”  โดยปีการศึกษา 2560 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารงานโดยกลุ่มนิสิตมอน้ำชี  หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “พรรคมอน้ำชี

เปิดโลกกิจกรรม  เป็นเวทีที่จัดขึ้นให้องค์กรนิสิตทั้งใหม่-เก่ามาร่วมกันออกซุ้มแสดงผลงานและเรียกหาสมาชิกใหม่เข้าสังกัด  ไม่ว่าจะเป็นองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมและกลุ่มนิสิต 

ด้วยเหตุนี้ “เปิดโลกกิจกรรม” จึงมีสถานะไม่ต่างจาก “ตลาดนัดของนักกิจกรรม”  - ตลาดนัดที่เปิดกว้างให้เหล่าบรรดานักกิจกรรมได้มาสะท้อน “ศักยภาพ”  ขององค์กรต้นสังกัด หรือ “ขายฝัน” ของตนเองอย่างเต็มที่  ทั้งที่เป็นเรื่องเก่า-เรื่องใหม่ -ปลุกเร้าให้สมาชิกเก่าใหม่ได้ประสานใจเกี่ยวก้อยในถนนสายแห่งฝันเพื่อมวลชนร่วมกัน ปีนี้ยอมรับว่ามีองค์กรนิสิต และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมคึกคักมากกว่าทุกปี ...

ก่อนเริ่มงานร่วมสามสัปดาห์  - ผมได้อธิบายความหมายอันเป็นที่มาที่ไปในเวทีประชุมของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต  หลักๆ คือการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยตระหนักในความสำคัญของวันเปิดโลกกิจกรรม  เพราะนี่คือเวทีของการ "เปิดตัว" องค์กรบนถนนสายกิจกรรมอย่างเป็นทางการ  

ใช่ครับ - เป็นเวทีแรกอย่างเป็นทางการ  เหมือนการก่อเกิดและเปิดตัวออกมาขายฝัน - 

ครั้งนั้น  ผมเน้นย้ำประมาณว่า  "ขอให้องค์กรนิสิตทุกองค์กรเปิดใจร่วมออกซุ้มให้มากที่สุด  โดยเฉพาะสโมสรนิสิตทั้ง 20 คณะ และชมรมในสังกัดคณะ  ไม่ใช่ทิ้งให้เป็นภาระของสภานิสิต องค์การนิสิต และชมรม หรือกลุ่มนิสิตในสังกัดส่วนกลางเหมือนเช่นหลายๆ ปีที่เคยเป็นมา"  


กรณีดังกล่าวนี้  ถึงแม้การประชุมผ่านพ้นไป  แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะกำชับฝากฝังเรื่องนี้อีกรอบกับองค์การนิสิต และสภานิสิต  รวมถึงฝากให้เจ้าหน้าที่ได้หนุนเสริมแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกับการบอกย้ำถึงครรลองที่ปฏิบัติสืบมาประมาณว่า “องค์กรนิสิตที่จะจดทะเบียนขึ้นใหม่ต้องมาออกซุ้มกิจกรรม ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้งองค์กร"

ใช่ครับ- นั่นคือหลักคิดอันเป็นครรลองเก่าๆ ที่ถือปฏิบัติมากว่า 40 กว่าปี 

บางปีองค์การนิสิตจริงจังกับแนวคิดนี้  บางปีก็ไม่ใส่ใจ

ปีใดที่ละเลยต่อแนวคิดและกระบวนการนี้  ปีนั้น วันเปิดโลกกิจกรรมก็ดูจะเอื่อยอืดและออกกร่อยๆ  อยู่มิใช่ย่อย

 แต่อย่างว่า กรณีที่ว่านี้  "ไม่มีผิด-ไม่มีถูก” ผมในฐานะคนแก่ก็ทำหน้าที่ของตนเองไป  เหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เหมือนยักษ์เฝ้าถ้ำ ใครจะเข้ามาในถ้ำก็จำต้องสื่อสารเรื่องราวให้ฟังตามธรรมเนียมเสียก่อน   ส่วนพวกเขาจะฟัง  หรือจะทำหรือไม่  ก็สุดแท้แต่พวกเขา  ผมไม่อาจบังคับใดๆ ได้ ปีนี้ ยอมรับว่าผมสุขใจและดีใจเป็นพิเศษ  เพราะองค์การนิสิตขานรับแนวคิดดังกล่าว  - น้องๆ จากองค์การนิสิต ได้เชิญสโมสรนิสิตตณะต่างๆ  รวมถึงชมรมในสังกัดคณะมาร่วมออกซุ้มจำนวนมาก  พลอยให้วันเปิดโลกกิจกรรมดูคึกคัก มีชีวิตอย่างมโหฬาร

การมาขององค์กรในสังกัดคณะทำให้เห็นมิติที่หลากหลายของกิจกรรมนิสิต   เห็นมิติของกิจกรรมในวิชาชีพที่รองรับด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร  อันเป็นความสมดุล หรือส่วนผสมระหว่าง Hard skills & Soft skills ที่ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมูลค่าทั้งต่อตัวเองและสังคม ---


โดยส่วนตัวแล้ว  ผมชอบวันเปิดโลกกิจกรรมในหลายๆ เรื่อง  หลักๆ แล้วที่ชื่นชอบก็เพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงจุดยืนว่ากิจกรรมนิสิต  หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรมีตัวตนจริงๆ  มิใช่แค่ลมปาก  หรือสำคัญเพราะเป็นตัวชี้วัดในวิถีของการประกันคุณภาพการศึกษาอันแห้งโหย

เช่นเดียวกับในทุกๆ ปีของวันเปิดโลกกิจกรรม   ผมจะเฝ้ามองว่าผู้บริหารท่านใดจะมาร่วมงานนี้บ้าง   เพราะปีทั้งปีก็มีงานนี้นี่แหละที่เป็นมหกรรมของการรวมพลคนนักกิจกรรมขนานแท้  เป็นการรวมพลบนฐานของศักยภาพ  มิใช่รวมพลแล้วมานั่งกินดื่มตีกลองร้องเต้นชวนปวดกะบาล  ซึ่งถัดไปก็กิจกรรมวันลอยกระทงโน่นเลยองค์กรต่างๆ ถึงจะวนกลับมาออกซุ้มเช่นนี้  แต่นั่นก็คนละบรรยากาศกับเวทีนี้  


ผมชอบวันเปิดโลกกิจกรรม  เพราะองค์กรต่างๆ ได้ Show & Share ความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ตัวเอง  เชื่อมร้อยยึดโยงเป็นเครือข่าย เป็นเบ้าหลอมสร้างแรงบันดาลใจให้มีรุ่นใหม่เข้ามาหนุนเสริมรุ่นเก่า ให้รุ่นเก่าได้เข้ามาโอบอุ้มคนรุ่นใหม่   

ด้วยเหตุนี้   วันเปิดโลกกิจกรรม  จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ  ที่จะต้องไปจ้างนักแสดงมาจากภายนอกให้เสียตังค์และเปล่าเปลือง  หรือแม้แต่จ้างมามอมเมาครอบงำ "ดู แดก ดิ้น"  ในแบบทุนนิยมอันหยาบๆ   เรียกได้ว่าองค์กรใดอยากโชว์สิ่งอันดีงามใดของตัวเอง  ก็สามารถนำเสนอ หรือ "ปล่อยของ"  ด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์อย่างเต็มที่

ผมชอบวันเปิดโลกกิจกรรม   เพราะผู้บริหารได้มาเยี่ยมชม- พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้นำองค์กรนิสิตอย่างถ้วนทั่วทุกซุ้ม – มิใช่การเดินกรีดกราย (ผิวเผิน) ปักป้ายถ่ายรูป  ตรงกันข้ามกลับให้เวลาพูดคุยอย่างจริงจังและจริงใจ  

ผมชอบวันเปิดโลกกิจกรรม  เพราะช่วยให้แต่ละองค์กรได้ทบทวนเรื่องราวของตนเอง  ได้ทบทวนอดีต  ปัจจุบันและอนาคตของตนเอง จากนั้นก็นำมาสื่อสารสาธารณะอย่างไม่เขินอายผ่านรูปแบบต่างๆ  ที่ตนเองสันทัด   ฉายให้เห็นถึงเรื่องทักษะที่หลายหลาย เช่น  การคิดวิเคราะห์  การจัดการความรู้กับตัวเอง  การจินตนาการออกแบบสื่อตกแต่งซุ้ม  การทำงานเป็นทีม ฯลฯ


ผมชอบวันเปิดโลกกิจกรรม  เพราะช่วยให้ผมได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของนักกิจกรรม  ได้เห็นเส้นสายลายมือของนักกิจกรรมในมิติต่างๆนั่นยังรวมถึงการชื่นชอบเพราะวันเปิดโลกกิจกรรมได้ช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้หารายได้เข้าองค์กรอย่างน่ารักและชอบธรรม   เพราะสิ่งที่นำมาจำหน่าย หลักๆ ล้วนเป็นสิ่งที่นิสิตจัดทำขึ้นเอง  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ  สมุด  ภาพถ่าย  ฯลฯ 

รวมถึงการแจกจ่ายของที่ระลึก หรือการแลกเปลี่ยน “ข้าวของ” ให้กันฉันญาติมิตร  หาใช่ “สินค้า” ที่มีไว้ “ซื้อขาย” หรือ “แข่งขัน”

และอื่นๆ อีกมากมายที่ผมไม่อาจบอกเล่าได้ทั้งหมด  

กระนั้นก็จะกลับมาเล่าใหม่ในเร็วๆ นี้ นะครับภาพ : พนัส ปรีวาสนา / สุริยะ สอนสุระ / อติรุจ อัคมูล

เขียน : วันที่ 14 กันยายน 2560  (เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandin

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#นักกิจกรรม#กิจกรรมนอกหลักสูตร#กิจกรรมนิสิต#เปิดโลกกิจกรรม#พรรคมอน้ำชี

หมายเลขบันทึก: 636780, เขียน: 14 Sep 2017 @ 23:21 (), แก้ไข: 15 Sep 2017 @ 06:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

กิจกรรมเหล่านี้จะประทับใจให้กับ นิสิตตลอดชีวิต

มมส โชคดีที่มีคนคิดดีมาร่วมกัน

โดยเฉพาะมีคนแบบคุณพนัส

คำรบ
IP: xxx.68.233.83
เขียนเมื่อ 

งานใหญ่โต สินค้านักกิจกรรมมากมาย ดูมีชีวิตชีวาคับ กิจกรรมนิสิต มมส รุ่งเรืองแน่นอนครับแบบนี้ 

แผ่นดิน
IP: xxx.158.164.160
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่แก้ว

วันเปิดโลกกิจกรรม จะว่าไปแล้วก็คือเวทีเปิดตัวองค์กรและผู้นำองค์กรของนิสิตนั่นเอง  บ่อยครั้งเราพยากรณ์ว่าหากปีใดวันเปิดโลกกิจกรรมครึกครื้น ปีนั้นกิจกรรมก็จะคึกคักและมีชีวิตชีวา ครับเขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คำรบ

ปีนี้ปรับแผนดึงชมรมาังกัดคณะขึ้นมาโลดแล่นในเวทีนี้ ช่วยให้หลากหลายบรรยากาศ เชื่อมร้อยเครือข่ายไปในตัว  ที่ ม.ทักษิณ พัทลุง เปิดโลกกิจกรรมไปหรือยังครับ

เขียนเมื่อ 

ชอบจัง  ชอบมากด้วยคนนะคะ

ศิลปะการสรรค์สร้าง Show ให้คนอื่นเห็นอัตลักษณ์ของชมรมตัวเอง  คงต้องงัดมาทุกกลยุทธ์  และอย่างสนุกด้วยนะคะ  ดูจากหน้าตาของน้อง ๆ ในภาพ

ศิลปะที่จะ Share ให้คนอื่น/ชมรมอื่น  สังคมยอมรับชมรม/ผลงาน  ที่ต้องให้และรับอย่างคนที่เท่า ๆ กัน   ไม่ได้ใช้วาทกรรมอำนาจจึงจะยอมรับ

เป็นมหกรรมกิจกรรมที่สนุกสนาน  ได้ประโยชน์สร้างคนที่มีชีวิตชีวา  สร้างสังคมอบอุ่นน่าอยู่  เอื้อซึ่งกันและกันในอนาคต   เป็นอัตลักษณ์ มมส.ที่น่าชื่นชมมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรม show and share ที่ชัดเจนมาก

ทำให้สมาชิกของแต่ละชมรมมีเวทีที่แสดงออกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สิ่งสำคัญคือถ้าผู้บริหารสนใจเอาใจใส่แต่ละชมรมก็จะเป้นผลดีมาก

มาชื่นชมครับ