170914-1คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Degree & extent

Nathavuth
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

Revised on 2017.09.13

Ref.# 596864


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “degree”

    สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “dih-GREE” = (“ดิ กรี”)

   คำคล้ายความหมาย ที่ชวนให้สับสน เช่น “certificate” “diploma” และ “license”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “extent”

   สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “ik-STENT” = (อิคส-เท้นท่ะ)

   คำที่อาจสับสน คือ “extant” ออกเสียงเน้นได้ทั้ง พยางค์ แรก และ หลัง

   “EK-stuh-nt” = (“เอํคส-ทั้นทะ” หรือ “ik-STANT” = (อิค-แท้นท่ะ)


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย ความหมายร่วมของทั้ง “degree” และ “extent” คือ

         “a point in any scale” = “จุดหนึ่งในตารางวัดค่าใดๆ” หรือ

         “the space to which something extends” =

         “พื้นที่ ที่ซึ่ง บางสิ่ง ขยายไปถึง”

โดยที่ สำนวน “to a degree” หมายถึง

“up to a point” = “จนถึงจุดหนึ่ง” หรือ

“to an extent” = “ถึงขอบเขตหนึ่ง”

ส่วน คำ “extent” ยังเน้นถึง “แนวคิดของขีดจำกัด” เช่น

         ‘I agree with you to an extent.’

มีการใช้ ทั้ง “degree” และ “extent” อย่างมากเกินควร

ในการแสดงสำนวน ที่ใช้คำโดยไม่มีประโยชน์มากเกินควร เช่น

สำนวน “to a great extent:” ที่มีความหมายเพียงแค่ “greatly”

หรือสำนวน “to an important degree” ที่อาจแสดงแทนได้

โดยใช้คำน้อยกว่า ด้วย “importantly”

วลีเช่น “by degrees” และ “to some degree” ต่างเป็น

วลีที่บ่อยครั้งใช้เป็น เครื่องเสริม มากกว่าจะให้แสดงความหมาย


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการคำที่ใช้ ร่วมกับ “degree”

“a good degree” หมายถึง “คุณได้ผ่านถึงระดับที่ดี” เช่น

          ‘Mature students are more likely to get a good degree.’

“a university/college degree” เช่น

           ‘For many jobs, you need to have a university degree.’

“a first-class/second-class/third-class degree” หมายถึง

    “ระดับของดีกรี ที่คุณได้จาก มหาวิทยาลัยของ British เช่น

          ‘She was awarded a first-class degree.’

“an honours degree” หมายถึง

    “ดีกรีจากมหาวิทยาลัยของ British ที่ได้คะแนนเกินเกณฑ์สอบได้” เช่น

          ‘The ideal candidate will have an honours degree.’

“a first/undergraduate degree” หมายถึง “ดีกรีระดับต่ำสุด” เช่น

         ‘First degrees usually take three or four years.’

“a higher/postgraduate degree” หมายถึง

   “ดีกรีที่ได้ หลังจาก ‘first degree’” เช่น

        ‘He was offered a grant for a postgraduate degree.’

“a master’s degree” หมายถึง

   “ดีกรี ที่สูงกว่า ที่ต้องศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งหรือสองปี” เช่น

       ‘She’s taking her master’s degree.’

“a science degree” หมายถึง “ดีกรีในวิชาด้านวิทยาศาสตร์” เช่น

      ‘The government is encouraging more people to get a science degree.’

“an arts degree” หมายถึง “ดีกรี ในวิชาการด้านที่มิใช่วิทยาศาสตร์” เช่น

        ‘She has an arts degree from Sussex University.’

“a history/chemistry/law degree” เช่น

       ‘I decided to do a Maths degree.’

“a joint degree” ในการใช้แบบ British English หมายถึง

   “การที่คุณศึกษาสองหัวข้อวิชาพร้อมกัน” เช่น

         ‘A joint degree in Economics and Statistics.’

“a research degree” หมายถึง “ดีกรี ระดับที่สูงกว่า”

   ‘ที่กระทำด้วยการ ค้นคว้าวิจัย ด้วยตนเอง’

“have a degree” เช่น

         ‘You will earn more if you have a college degree.’

“hold a degree” ใช้เป็น ทางการ หมายถึง “ได้รับปริญญาแล้ว” เช่น

        ‘The ideal candidate will hold a degree in physical chemistry.’

“do/take a degree in something” หมายถึง

   “กำลังศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญา” เช่น

         ‘Not enough students are taking a degree in Physics.’

“get/gain a degree” เช่น

         ‘She worked hard and got a good degree.’

“be awarded a degree” ใช้เป็นทางการ หมายถึง “ได้รับปริญญา” เช่น

       ‘At the end of the three years, he was awarded a first-class honors degree.’

“a degree course” เช่น

        ‘I didn’t enjoy the first year of my degree course.’

“degree level” เช่น

        ‘Candidates should be educated to degree level.’

Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการคำที่ใช้ ร่วมกับ “extent” เพื่อกล่าวว่า

   “มีความจริง/มีผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง” มากเท่าใด เช่น

 “to some extent/to a certain extent” หมายถึง

   “บางส่วน = partly” เช่น

          ‘What you say is true to some extent, but it’s not the whole picture.’

“to a large/great extent” หมายถึง “ในจำนวนที่มาก” เช่น

         ‘The materials we use will depend to a large extent on what is available.’

“to a small extent” หมายถึง “ในจำนวนที่เล็กน้อย” เช่น

         ‘The plan succeeded to a small extent.’

“to a greater extent” หมายถึง “ที่มากกว่า” เช่น

       ‘Children suffer the effects of poor diet to a greater extent than adults.’

“to a lesser extent” และ “to less extent” หมายถึง “น้อยกว่า” เช่น

       ‘The same is true for women¸ though to a lesser extent.’

“to a considerable/significant extent” หมายถึง

    “ในจำนวนที่มากมายหรือ อย่างสำคัญ” เช่น

         ‘The affair affected his popularity to a considerable extent.’

“to a limited extent” หมายถึง “ในจำนวนที่ไม่มากมายนัก” เช่น

        ‘In the USA, and to a limited extent in Britain, the housing market is in recession.’

“to such an extent that/to the extent that” หมายถึง

   “so much that” = “จำนวนที่มาก เช่น” เช่น

         ‘He annoyed her to such an extent that she had to leave the room.’

“to the same extent” หมายถึง “ในจำนวนที่เหมือนกัน” เช่น

         ‘The roads were congested but not to the same extent as in London.’

“to what extent” หมายถึง “มากเท่าใด?” เช่น

         ‘To what extent does cutting down trees contribute to climate change?’

“the extent to which” หมายถึง “มากเท่าใด” เช่น

        ‘The report focused on the use of speed cameras, particularly the extent to which they reduced accidents.’

ให้รายการคำที่ใช้ ร่วมกับ “extent” ในความหมายว่า

    “ขนาด/ความสำคัญ/ความจริงจัง ของบางสิ่ง มีเท่าใด”

    “โดยเฉพาะ บางสิ่ง เช่น ปัญหา หรือ การบาดเจ็บ” เช่น

“the full extent” เช่น

        ‘He refused to reveal the full extent of his debts.’

“the actual/true extent” เช่น

       ‘Rescue workers still do not know the true extent of the disaster.’

“know/realize the extent of something” เช่น

       ‘We do not yet know the extent of the damage.’

“understand the extent of something” เช่น

        ‘Other people didn’t seem to understand the extent of his disability.’

“discover/find out the extent of something” เช่น

       ‘We were shocked when we discovered the extent of the fraud.’

“assess/establish/determine the extent of something” เช่น

      ‘We are still trying to assess the extent of the problem.’

“show/reveal the extent of something” เช่น

      ‘These pictures show the extent of the devastation caused by the earthquake.’

       ‘A report published by the government has revealed the extent of air pollution in the area.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revised

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์อังกฤษ#Common Errors#คำอังกฤษ#English words#Problem Words

หมายเลขบันทึก: 636777, เขียน: 14 Sep 2017 @ 23:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.56.124
เขียนเมื่อ 

I think 'degree' specifies 'a level' of possession (health, happiness, knowledge, wealth, skill,...) and 'extent' specifies 'a size' (boundary) of field (area, capability, influence,...). So to choose between 'degree' and 'extent' depends on the 'thing' we are talking about.