บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่39 วันที่13 กันยายน2560

 วันนี้เวลา13.00น.ได้มีคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ให้การต้อนรับกับทางผู้ที่มาดูงานเป็นอย่างดี คณะศึกษาดูงานเดินทางมาที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดโดยกลุ่มที่มาดูงานก็จะเป็นกลุ่มของ อปพร.คลองปราบมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยมีคุณลุง ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบเป็นวิทยากร


 (ป้าบัวได้ทำ น้ำพริกปลาร้าและน้ำพริกตาแดง ขายซึ่งเป็นสินค้าของศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)


      (และยังมี กุนเชียงหมูขาย ของฝากโพธาราม)


        (ถ่ายรูปร่วมกับ พี่น้องบ้านนาสารและมอบของที่ระลึกให้กันค่ะ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)