บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บ้านบ่อมะกรูด หมู่8ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี