ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 8 กันยายน 2560)

วันที่ 8 กันยายน ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานล้างจาน เช็ดจานเพื่อนำจานมาใส่อาหารต้อนรับแขกและคณะดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ค่ะ

เวลาประมาณ  10.00 น. ช่วยกันจัดเบรกเพื่อเตรียมต้อนรับคณะดูงานที่จะมาศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ค่ะ

                                                     เช็คจานและแก้วน้ำเพื่อเตรียมจัดเบรก

เมื่อเสร็จจากจัดเบรกเพื่อเตรียมต้อนรับคณะดูงานแล้ว ก็ช่วยกันแพ็คข้าวต่อเพื่อต้อนรับคณะดูงานและช่วยกันติดสติกเกอร์ข้าวที่ออกแบบ Package ใหม่เพื่อลองวางขายให้กับคณะที่มาดูงานซื้อกลับไปเป็นของฝากค่ะ


                                                     ตัดสติ้กเกอร์ที่ออกแบบPackageใหม่


                                               ช่วยกันแปะสติ้กเกอร์ที่ออกแบบPackageใหม่


                                         ข้าวสารกับแบบPackageใหม่ที่แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว 


                                              เตรียมเครื่องดื่มไว้เสริฟให้กับคณะที่มาดูงาน


                    ช่วยกันเสริฟน้ำให้กับคณะดูงานเดินทางมาถึงศุูนย์นั่งรอฟังพ่อแรมบรรยาย


                                       คณะดูงานได้เข้ามาดูการสาธิตขั้นตอนการแพ็คข้าว


                                                            คณะดูงานถ่ายรูปร่วมก่อนกลับ

จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)