ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 30


วันนี้นักศึกษาได้ลงมาหั่นต้นและรากใบเตย หั่นเฉพาะต้นกับรากครับ ส่วนใบป้าตรง กับป้ากรองทิพย์ได้หั่นไว้แล้วครับ หั่นให้ได้บางที่สุดครับ เพราะมันแข็งครับ เวลาตากจะแห้งได้ไวครับ และนักศึกษาก็ได้ลงชุมชนไปกับ หมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดริ้วอีกวันครับและมีป้ากรองทิพย์เป็นคนพาไปเหมือนเดิมครับ วันนี้ ลงไป 19 ครัวเรือนครับ ไปสอบถามสุขภาพ วัดความดัน ตรวจน้ำตาลเหมือนเดิมครับ

                   รูปต้นกับรากใบเตย

                              รูปหั่น

                   รูปสอบถามสุขภาพ

                    รูปสอบถามสุขภาพ

                 รูปสอบถามสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)