ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 29

วันนี่นักศึกษาลงชุมชนร่วมกับหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดริ้ว โดยมีป้ากรองทิพย์เป็นคนพาไป โดยลงไปสอบถามเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 1 ตำบลเจ็ดริ้ว ทั้งหมด 12 หลังคาเรือน และหมอได้วัดความดัน และเจาะเลือดวัดน้ำตาลครับ

               รูปสอบถามสุขภาพ

                   รูปสอบถามสุขภาพ

                 รูปสอบถามสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)